معنی و ترجمه کلمه خوک بزرگ و قرمز آمریکایى به انگلیسی خوک بزرگ و قرمز آمریکایى یعنی چه

خوک بزرگ و قرمز آمریکایى

duroc

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها