معنی و ترجمه کلمه خوگیرى به انگلیسی خوگیرى یعنی چه

خوگیرى

habituation
naturalization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها