معنی و ترجمه کلمه خویشاوند به انگلیسی خویشاوند یعنی چه

خویشاوند

kin
kindred
kinsman
kinswoman
relation
relational
relative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها