معنی و ترجمه کلمه خویش و قوم پرستى به انگلیسی خویش و قوم پرستى یعنی چه

خویش و قوم پرستى

nepotism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها