معنی و ترجمه کلمه خو گرفته به انگلیسی خو گرفته یعنی چه

خو گرفته

addict
wont


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها