معنی و ترجمه کلمه خو گرفتگى به انگلیسی خو گرفتگى یعنی چه

خو گرفتگى

acclimatization
addict

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها