معنی و ترجمه کلمه خپله و چاق به انگلیسی خپله و چاق یعنی چه

خپله و چاق

chunky

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها