معنی و ترجمه کلمه خیار به انگلیسی خیار یعنی چه

خیار

cucumber
option

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها