معنی و ترجمه کلمه خیار به انگلیسی خیار یعنی چه

خیار

cucumber
option


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها