معنی و ترجمه کلمه خیاط لباس هاى محلى و ویژه به انگلیسی خیاط لباس هاى محلى و ویژه یعنی چه

خیاط لباس هاى محلى و ویژه

costumer
costumier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها