معنی و ترجمه کلمه خیالبافى به انگلیسی خیالبافى یعنی چه

خیالبافى

illusionism
romanticization
utopianism
utopism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها