معنی و ترجمه کلمه خیانتکار به انگلیسی خیانتکار یعنی چه

خیانتکار

conspirator
traitor
treacherous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها