معنی و ترجمه کلمه خیره سرى به انگلیسی خیره سرى یعنی چه

خیره سرى

impudence
obstinacy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها