معنی و ترجمه کلمه خیره نگاه کردن به انگلیسی خیره نگاه کردن یعنی چه

خیره نگاه کردن

gape
gaze
glare
gloat
glower
gorgonize
stare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها