معنی و ترجمه کلمه خیلى دقیق به انگلیسی خیلى دقیق یعنی چه

خیلى دقیق

meticulous
precisian
stickler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها