معنی و ترجمه کلمه خیلى سهل گرفتن به انگلیسی خیلى سهل گرفتن یعنی چه

خیلى سهل گرفتن

oversimplify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها