معنی و ترجمه کلمه داء الصدف به انگلیسی داء الصدف یعنی چه

داء الصدف

psoriasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها