معنی و ترجمه کلمه داء الفرفیر به انگلیسی داء الفرفیر یعنی چه

داء الفرفیر

purpura

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها