معنی و ترجمه کلمه داء الفیل به انگلیسی داء الفیل یعنی چه

داء الفیل

elephantiasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها