معنی و ترجمه کلمه داخلى به انگلیسی داخلى یعنی چه

داخلى

ben
esoteric
in
in house
indoor
innate
inner
interior
internal
inward
territorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها