معنی و ترجمه کلمه داخل درجنگ به انگلیسی داخل درجنگ یعنی چه

داخل درجنگ

belligerent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها