معنی و ترجمه کلمه داخل شهرى به انگلیسی داخل شهرى یعنی چه

داخل شهرى

interurban

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها