معنی و ترجمه کلمه داخل شونده به انگلیسی داخل شونده یعنی چه

داخل شونده

ingredient
intrant
introgresseive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها