معنی و ترجمه کلمه داخل معده کردن به انگلیسی داخل معده کردن یعنی چه

داخل معده کردن

ingestion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها