معنی و ترجمه کلمه داخل نشدنى به انگلیسی داخل نشدنى یعنی چه

داخل نشدنى

impenetrable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها