معنی و ترجمه کلمه داخل وریدى به انگلیسی داخل وریدى یعنی چه

داخل وریدى

intravenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها