معنی و ترجمه کلمه داخل گونه اى به انگلیسی داخل گونه اى یعنی چه

داخل گونه اى

intraspecies
intraspecific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها