معنی و ترجمه کلمه دادخواست به انگلیسی دادخواست یعنی چه

دادخواست

petition
plea
suit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها