معنی و ترجمه کلمه دادرسى پوچ و بى نتیجه به انگلیسی دادرسى پوچ و بى نتیجه یعنی چه

دادرسى پوچ و بى نتیجه

mistrial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها