معنی و ترجمه کلمه دادرس به انگلیسی دادرس یعنی چه

دادرس

judge
justicer
magistrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها