معنی و ترجمه کلمه دادن امتیاز به انگلیسی دادن امتیاز یعنی چه

دادن امتیاز

investiture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها