معنی و ترجمه کلمه دادن و گرفتن به انگلیسی دادن و گرفتن یعنی چه

دادن و گرفتن

reciprocate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها