معنی و ترجمه کلمه داده آمایى به انگلیسی داده آمایى یعنی چه

داده آمایى

data preparation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها