معنی و ترجمه کلمه داده بر به انگلیسی داده بر یعنی چه

داده بر

data carrier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها