معنی و ترجمه کلمه داده فشارى به انگلیسی داده فشارى یعنی چه

داده فشارى

data compaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها