معنی و ترجمه کلمه داده نما به انگلیسی داده نما یعنی چه

داده نما

data display

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها