معنی و ترجمه کلمه داده نگار به انگلیسی داده نگار یعنی چه

داده نگار

data recorder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها