معنی و ترجمه کلمه داده هاى آزماینده به انگلیسی داده هاى آزماینده یعنی چه

داده هاى آزماینده

test data

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها