معنی و ترجمه کلمه داده هاى خام به انگلیسی داده هاى خام یعنی چه

داده هاى خام

raw data

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها