معنی و ترجمه کلمه داده کاوى به انگلیسی داده کاوى یعنی چه

داده کاوى

data analysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها