معنی و ترجمه کلمه دادگاه استینافى به انگلیسی دادگاه استینافى یعنی چه

دادگاه استینافى

quarter sessions

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها