معنی و ترجمه کلمه دادگاه روحانى که کشیش و غیر کشیش در آن عضویت دارند به انگلیسی دادگاه روحانى که کشیش و غیر کشیش در آن عضویت دارند یعنی چه

دادگاه روحانى که کشیش و غیر کشیش در آن عضویت دارند

presbytery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها