معنی و ترجمه کلمه دادگاه شرعى به انگلیسی دادگاه شرعى یعنی چه

دادگاه شرعى

prsbytery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها