معنی و ترجمه کلمه دادگاه عالى به انگلیسی دادگاه عالى یعنی چه

دادگاه عالى

superior court

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها