معنی و ترجمه کلمه دادگاه پوشالى و پرهرج و مرج به انگلیسی دادگاه پوشالى و پرهرج و مرج یعنی چه

دادگاه پوشالى و پرهرج و مرج

kangoroo court

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها