معنی و ترجمه کلمه داد زدن به انگلیسی داد زدن یعنی چه

داد زدن

bawl
clepe
cry
roar
root
shout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها