معنی و ترجمه کلمه داد و فریادى به انگلیسی داد و فریادى یعنی چه

داد و فریادى

vociferant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها