معنی و ترجمه کلمه داد و فریاد و قیل و قال به انگلیسی داد و فریاد و قیل و قال یعنی چه

داد و فریاد و قیل و قال

hue and cry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها