معنی و ترجمه کلمه داد به انگلیسی داد یعنی چه

داد

greet
justice
outcry
ruction
shout
squeal
vociferation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها