معنی و ترجمه کلمه دارالتادیب نوجوانان به انگلیسی دارالتادیب نوجوانان یعنی چه

دارالتادیب نوجوانان

reform school

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها