معنی و ترجمه کلمه داراى آرایش سه گوش به انگلیسی داراى آرایش سه گوش یعنی چه

داراى آرایش سه گوش

gabled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها